Poljička cesta 19, Split, Tel: 021/ 370 235,

Radno vrijeme: ponedjeljak - petak: 8 - 20h


3D Snimke

  • CBCT - Cone-beam computed tomography - Kompjuterizirana tomografija konusnim snopom

Kao i svaki CT, CBCT je trodimenzionalno, odnosno volumno ili prostorno snimanje određenog dijela tijela; u dentalnoj radiologiji taj dio je područje donjeg dijela glave, odnosno usna šupljina i okolne strukture. Cone beam, odnosno konusni snop je relativno nov pojam u CT tehnici (od 1996.g.), a razvijen je upravo s namjerom preciznog prikaza malih područja s dosta detalja kao što je zubno-čeljusni sustav, kao i zbog smanjenja doze zračenja koja je višestruko manja nego kod velikih CT uređaja. Konusni snop X zraka, kao što mu naziv sugerira, izlazeći iz RTG cijevi lagano se širi u obliku stošca (konusa). Cijev pri tome kruži oko glave pacijenta, tako da snop prolazeći kroz tkivo "ocrta" seriju 2D snimki na detektoru koji se nalazi nasuprot cijevi i rotira usporedno s njom. Nakon što detektor prebaci sirove snimke u računalo, putem algoritama u programu se od njih rekonstruiraju strukture kosti, zubi i mekih tkiva u ciljanom volumenu (prostoru).

Zamislimo to kao prostor u obliku okrugle konzerve kojoj smo mi odredili širinu i visinu, i u tome prostoru su prikazane kosti i zubi točno onako kako stvarno izgledaju u ustima. Iz takve snimke, odnosno takvog skupa podataka moguće je prikazati presjek svake ravnine i krivulje, povećati i izmjeriti svaki djelić kosti i zuba i temeljito ga pregledati sa svih strana. Upravo ova mogućnost prikaza treće dimenzije (dubine), a time i mogućnost preciznog lociranja oboljenja je ono što ovaj način snimanja izdvaja od ostalih.

Najmoderniji CBCT uređaji s "green" tehnologijom , kakvim se koristi 3DDent, imaju izrazito nisko zračenje odnosno tzv. "low dose" način rada. To se postiže neprestanim usavršavanjem samih uređaja i softverskih programa za obradu snimki. Za usporedbu , od prijašnjih petnaest do dvadeset sekundi zračenja koliko je bilo potrebno za snimanje, "green" tehnologijom je to svedeno na 5,9 sekundi uz kvalitetniju snimku i veće polje snimanja ! CBCT snimke se najčešće koriste u dijagnostici poremećaja i oboljenja čeljusti, zubi i okolnih tkiva te u oralnoj kirurgiji, a nezamjenjive su u planiranju implantoloških zahvata.

Cjenik 3D snimaka