Poljička cesta 19, Split, Tel: 021/ 370 235,

Radno vrijeme:
ponedjeljak - petak: 8 - 20h non-stop
subota 8 - 12h


Intraoralno

  • iO - intraoralna snimka
  • BW iO - intraoralna zagrizna snimka

Intraoralne snimke su sve snimke koje se rade unutar usne šupljine.
Iza zuba ili dijela čeljusti kojeg treba snimiti se postavi mali senzor kojeg pacijent pridržava prstom ili uz pomoć držača senzora. Tada se pomoću RTG zraka taj ciljani dio "ocrta" na senzoru, senzor sliku pošalje na računalo i nakon toga digitalnu snimku računalno obradimo, te otisnemo na filmu, pošaljemo stomatologu e-poštom, spremimo na CD, u arhivu i sl.

Ovih snimki ima više vrsta, ovisno o tome koji dio zuba treba snimiti.
Ako je potrebno snimiti korijen te područje kosti oko vrha korijena, govorimo o apikalnim snimkama. Ako je nužno vidjeti cijeli zub, tada je u pitanju retroalveolarno snimanje. Kada treba vidjeti krune gornih i donjih zuba te zagriz i prostor između kruna, tada radimo Bite wing tehniku.

Cjenik 2D snimaka